W dniach 12 – 13 października 2019 roku w naszym mieście partnerskim Courrières we Francji odbyło się spotkanie miast partnerskich. W którym udział wzięli: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski oraz inspektor ds. współpracy zagranicznej Magdalena Walaszczyk. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowego partnerstwa oraz wytyczenie celów na kolejne lata. Punktem kulminacyjnym spotkania było odśpiewanie hymnów narodowych wraz z uroczystym odsłonięciem pamiątkowej tablicy przed Ratuszem oraz wystawa poświęcona miastom partnerskim zorganizowana przez stowarzyszenie historyczne.

Współpraca pomiędzy Courrières i Barlinkiem rozpoczęła się 04.06.1998 roku, wraz z podpisaniem aktu o partnerstwie. Od początku najważniejszym punktem współpracy była wymiana młodzieży i tak też jest do dziś. Regularnie spotykają się także przedstawiciele miasta oraz radni, celem wymiany doświadczeń.

Miastami partnerskimi Courrières oprócz Barlinka są także: Weissenthurm (Niemcy), Mittweida (Niemcy), Aleysham (Wielka Brytania).